Menu Sluiten

Privacybeleid

Privacy statement

Laatste aanpassing: 12 juli 2018

Jolien, modevakschool en mode-ateliergevestigd aan Wolfertlaan 2, 4351 SP Veere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:

Jolien modevakschool en mode-atelier
Wolfertlaan 2                                                                                                                      4351 SP  Veere
Mobiel: 06 21657263

Jolien Sturm-Francke is de Functionaris Gegevensbescherming van Jolien modevakschool en mode-atelier en is te bereiken via jolien@modevakschooljolien.nlen 06-21657263.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Jolien modevakschool en mode-atelier verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het geven van een reactie bij een artikel, op Facebook, in (e-mail) correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jolien@modevakschooljolien.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Jolien modevakschool en mode-atelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Je een persoonlijk kaartje te sturen als onderdeel van de klantbinding.
 • Jolien modevakschool en mode-atelier verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jolien neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Jolien gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • DropboxCloud opslag: ik gebruik Dropbox om bestanden en foto`s op te slaan. De kans op verlies van bestanden wordt aanzienlijk verminderd. De Dropbox is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Dropbox ook extra beveiligd.
 • Office 365 / OneDrive / Sharepoint– Voor het opslaan verwerken van documenten gebruik ik Office 365 van Microsoft. Alleen offline.
 • Telefoon– Op mijn mobiel sla ik telefoonnummers op van mijn klanten waarmee ik een langere tijd een samenwerking aan ga of waarbij we op afspraak telefonisch contact hebben. Indien ik gelinkt ben met personen via social media, synchroniseer ik de contactgegevens. Dit zijn gegevens die door de persoon in kwestie zelf zijn vrijgegeven.
 • Microsoft Office 365 / Outlook– Het is heel goed mogelijk dat er per mail documenten gestuurd worden ter ondersteuning en feedback. Deze documenten worden voorzien van feedback en teruggestuurd. Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
 • WordPressWordPress is een open source platform. Het thema van mijn website is gebouwd in WordPress. WordPress heeft minimaal 3 keer per jaar een grote update, daarnaast zijn er tussendoor nog diverse kleinere updates. Mijn website wordt automatisch geüpdatet waardoor hij altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.
 • Xel Media hosting– De hosting voor de website van Jolien-maakt-mode.nl wordt gehost door Xel Media.
  Xel zorgt er ook voor dat er een back-up beschikbaar is van mijn sites.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Jolien modevakschool en mode-atelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaar ik 1 jaar, daarna worden ze verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jolien modevakschool en mode-atelier deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jolien modevakschool en mode-atelier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jolien modevakschool en mode-atelier jouw persoonsgegevens aan andere derden alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wie zijn deze derde partijen?

 • Denk bijvoorbeeld aan een fotograaf, een illustrator of een specifieke tekstschrijver. Alléén als dit een toegevoegde waarde heeft én als jij hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Mijn accountantsbureau die voor de administratie voor de belastingdienst verzorgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jolien modevakschool en mode-atelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in mijn bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolien@modevakschooljolien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jolien modevakschool en mode-atelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Jolien modevakschool en mode-atelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: jolien@modevakschooljolien.nl

Jolien modevakschool en mode-atelier beschikt tevens over een goede firewall. Alle verbindingen naar de website van jolien-maakt-mode.nl via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Vragen over deze privacy statement?

Heb je vragen n.a.v. deze privacy statement schroom dan vooral niet om contact met mij op te nemen!
Mail: jolien@modevakschooljolien.nl
Mobiel: 06-21657263

Ik doe mijn uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in jouw belang, jouw gegevens te beschermen.