Menu Sluiten

We mogen weer!

Ik ga weer beginnen met lesgeven in kleinere groepjes met inachtneming van de regels.

Uit de laatste berichtgeving van de Rijksoverheid komt onderstaande naar voren bij de vraag:

Mogen andere (niet door de overheid erkend onderwijs) instellingen wel fysiek onderwijs organiseren? Daar lezen we het volgende:


Instellingen die niet door de overheid erkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

De BMA adviseert dan ook met klem haar leden zeer kritisch te kijken naar de eigen accommodatie. Heb je twijfels over je ruimte, of deze al dan niet publiek is (denk aan een bedrijven verzamelpand), neem dan contact op met je gemeente. Die zullen bij controle uiteindelijk de feitelijke locatie beoordelen of het allemaal volgens de richtlijnen en regels gebeurt.

Er is hier nog een uitzondering van kracht, nl. de deelnemers die opgaan voor een examen. Zij mogen wel doorgaan met het ontvangen van lessen. En de laatste uitzondering in deze: ook praktijkonderwijs mag doorgang vinden.

Het geven van workshops of trainingen is ook alleen toegestaan wanneer deze niet in de publieke ruimte plaats vinden.

Bij alle maatregelen en uitzonderingen blijven de protocollen die de Branchevereniging Mode Ambachten en haar gesprekspartners hebben opgenomen van kracht!

De avondklok blijft gewoon gehandhaafd. Dat houdt in dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends thuis blijft.